Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 17
Rozpočtové opatření č. 16
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočtové opatření č. 14
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočtové opatření č. 12
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č.8
Shválený závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtová změna č.7
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtová změna č.5
Rozpočtová změna č.4
Rozpočtová změna č.3
Rozpočtová změna č.2/2019
Rozpočtová změna č.1
Schválený schodkový rozpočet na r. 2019
Rozpočtový výhled 2019-2021 - schválený
Rozpočtový výhled 2015-2019