Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 16
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočtové opatření č. 14
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočtové opatření č. 12
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č.8
Shválený závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtová změna č.7
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtová změna č.5
Rozpočtová změna č.4
Rozpočtová změna č.3
Rozpočtová změna č.2/2019
Rozpočtová změna č.1
Schválený schodkový rozpočet na r. 2019
Rozpočtový výhled 2019-2021 - schválený
Rozpočtový výhled 2015-2019