Obec Drhovice

Historie obce
Tisk článku

Historie obce

Záznam o vzniku historii a obce Drhovice

 

Drhovice (Druhovice, původně Druhovic) náleží ke starším osadám českým a jméno je patrně odvozeno od zakladatele Druha (čeleď Druhova). V roce 1219 se v písemnostech objevuje jméno zdejšího vladyky Volkmara z Druhovic. Později byla ves rozdělena tak, že část náležela k majetku kláštera v Louňovicích a patřila k tzv. újezdu nedvédickému a část patřila do majetku pánů z Rožmberka ke hradu Příběničkám. Výnosy náležely špitálu na Příběnicích. Z tohoto dvora, pravděpodobně kolem roku 1459, vznikla ves Malé Drhovice nebo Drhovičky.
Roku 1420 se majetku příběnického zmocnili Táboři a majetek náležející klášteru Louňovickému obci Táborské. 30. ledna 1437 byl na základě smlouvy s císařem Sigmundem tento majetek Táborské obci zapsán.
V urbářských knihách táborského panství nalezneme údaj z poloviny 16. století, kde je zapsáno 10 usedlíků vlastnící 12 ½ lánu, z kterých odváděli pololetně 27 gr. Poplužní dvůr, který původně patřil ke špitálu příběnickému, drželi 4 usedlíci z Drhovic a pololetní odvody z tohoto majetku činily 40gr.
Další písemné záznamy o obci nalezneme v nejstraší gruntovní knize táborské. Např. 1445 se zde objevuje záznam o prodeji „Mikuláš Marajnek z Malého Drhovice půl lánu ve Velikém Drhovici koupil Matějovi, svému synu, u Ješka Padeřovského za 5 kop gr.“ V gruntovní knize táborské je ještě několik záznamů o koupi či prodeji majetku v obci.
V třeboňském archivu leží záznam o vyřízené stížnosti na Táborské „16.srpna 1442 žaluje Oldřich z Rožmberka na Táborské, že seno pobrali v Drhovicích.“ Dostalo se jim celkem strohé odpovědi „I tem jakož vinu nám dávají o seno v Drhovicích, toť jest naše a o jiném nic nevíme.“
Roku 1450 18. listopadu píší Táborští purkrabí dobronickému Prokopu ze Soběšína a žádají propuštění svých lidí z Drhovic a Třeměšného, kteří byli zajati, uvězněni a obviněni z pytlačení zajíců na panském. Na obhajobu uvádějí „že by zajíce na zboží páně honili, ač v svých polích honili, jakž je dobří lidé zpravili“
Z konce 15.století jsou v urbářských knihách zapsáni jako poddaní 10 rodů, kteří odvádí daň vrchnosti Táborské. A to Pavelka, Crhail, Samec, Pešková, Slíva, Milčín, Sokol, Jan, Matouš, Mach. Skutečný počet obyvatel ale není možné zjistit, neboť písemné záznamy se nedochovaly a o nemajetných občanech se záznamy nevedly.
Z 16. Století pochází také záznam v černé knize Táborské o vraždě šenkýře a jeho ženy z Drhovic a druhý záznam se týká vraždy novorozeněte matkou.
Obec se různě rozrůstala a osidlovala. Až do třicetileté války, která obec a její obyvatele doslova zdecimovala.
Od roku 1900 do roku 1945 bylo v Drhovicích 42 čísel popisných s průměrným počtem obyvatel 320. V padesátých letech se postupně změnil vzhled obce. Silnice k Padařovu se rozšířila, vydláždila, byla zbourána stará kaple a hasičská schráň. Na návsi se vystavěla nová kaplička, potok protékající obcí byl zregulován, přes něj byly vybudovány můstky a vybudována protipožární nádrž. Později byl zrušen rybník Návesník a ze staré čističky obilí vznikla nová hasičská zbrojnice. Na jižní okraj obce se nastěhovala vojenská posádka a započala výstavba kasáren. Postupně se obec rozrostla o 28 bytových jednotek, které z počátku sloužily pro zaměstnance armády.
Tisk článku

Dnes je: 21.10.2017

Svátek slaví: Brigita

Aktuality

Projednání návrhu ÚP Drhovice
více
Upozornění na ořez nebo odstranění dřevin
více
Setkání s Babouky
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 5
více
Prodej palivového dřeva
více
Přistavení kontejneru na směsný komunální odpad
více
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
více
Návrh územního plánu Drhovice
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Veřejná vyhláška-lesy
více
Oznámení záměru prodeje
více
Termíny svozu separovaného odpadu v r. 2018
více
Zimní svoz TDO 2017 - 2018.
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Počet a sídlo volebního okrsku pro volby do PČR.
více
Zapisovatel voleb do PČR.
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 4
více
Minimální počet členů okrskové volební komise - volby do PČR
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Informace dle zákona 106/1999 Sb
více
Informace dle zákona 106/1999Sb
více
Mikroregion Táborsko Závěrečný účet 2016
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 3
více
Rozpočtové opatřeníč.6
více
Závěrečný účet Obce Drhovice za rok 2016
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 2
více
Informace dle zákona 106 / 1999 Sb.
více
Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb..
více
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999Sb.
více
Vyvěšení záměru na prodej pozemku
více
Letní svoz TDO 2017
více
Mikroregion Táborsko Rozpočet 2017 Rozpočtové opatření 1
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (65%)
65%
Ne
odpověď Ne (35%)
35%