FORMULÁŘE
Tisk článku

Formuláře

Dostupnost formulářů a jiných tiskovin na obci

Na OÚ jsou k dispozici formuláře:

- přihlášení k trvalému pobytu

- žádost povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Veškeré potřebné formuláře můžete získat osobně na obecním úřadě, případně po telefonické či elektronické domluvě (e-mailem) se zaměstnanci obecního úřadu.

Alternativou může být webový portál www.form.cz kde najdete většinu předtištěných potřebných formulářů a dokumentů.

Tisk článku