KULTURNÍ AKCE

Vážení spoluobčané,

naše fotografie jsou pořizovány zpravidla pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně

pořádaných akcích dle Občanského zákoníku.

V případě nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce ( v případě dětí )

fotografie z webu bez prodlení odstraníme.

ou.drhovice@centrum.cz nebo tel. 720 044 381