O OBCI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obec:  DRHOVICE
Kraj :   Jihočeský, okres:Tábor, nadmořská výška : 476 m n.m.
Obec s rozšířenou působností: Tábor

Obec se nachází v jižní části Středočeské pahorkatiny, Táborské pahorkatiny .Protéká zde Pilský potok.

Současnost:

V obci je evidováno 98 adres. Všechny adresy v obci mají PSČ 391 31. K trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) je přihlášeno 222 obyvatel, z toho je 96 mužů nad 15 let, 18 chlapců do 15 let, 94 žen nad 15 let, 14 dívek do 15 let (k 31.12.2020). Nachází se zde zrekonstruovaná hasičská zbrojnice, hasičská klubovna a nově vybudované multifunkční sportovní hřiště. Obcí prochází silnice I/19, spojující Tábor s Rožmitálem pod Třemšínem směrem na Plzeň.

 

Vybrané statistické údaje za obec:
Stav k 31.12.2020

Kód obce                                                                     563307
Druhy pozemků / Celková výměra pozemku (ha)             426
Orná půda                                                                        310
Zahrady                                                                              10
Trvalé trávní porosty                                                          36
Lesní půda                                                                        31
Vodní plochy                                                                       5
Zastavěné plochy                                                               6
Ostatní plochy                                                                  28

 

Organizace působící na území obce :

SDH DRHOVICE
IČO: 65018087                          
Datum vzniku: 1897

MS MEZIŘÍČÍ
IČO: 7067688
Datum vzniku: 1993

 

Znak obceZnak:

Modro-červeně stříbrným kosmým vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře šikmá zlatá lipová ratolest se třemi listy a plodenstvím , dole zlatý kalich.

 

 

Vlajka obceVlajka:

List dělený kosmým bílým pruhem širokým sedminu šířky listu na červeném žerďovém a modrém vlajícím poli. V červeném poli žlutý kalich, v modrém šikmá žlutá lipová ratolest se třemi listy a                                      plodenstvím .Poměr šířky k délce listu je 2:3.