O obci
Tisk článku

Základní údaje

Základní údaje o obci

Obec: DRHOVICE
Kraj: JIHOČESKÝ, okres: TÁBOR, nadmořská výška : 476 m.n.m., první písemná zmínka z roku 1219
Obec s rozšířenou působností: TÁBOR
V obci je evidováno 87 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 391 31. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 200 obyvatel, z toho je 83 mužů nad 15 let, 19 chlapců do 15 let, 88 žen nad 15 let, 10 dívek do 15 let. (údaje z portálu MVCR ) Stav k 10. prosinci 2010

Celková výměra 426 hektarů

Vybrané statistické údaje za obec:

Údaj
Kód obce
563 307
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha)            426 
Orná půda (ha)                                                               316 
Zahrady (ha)                                                                       6 
Trvalé trávní porosty (ha)                                                 32 
Zemědělská půda (ha)                                                   354 
Lesní půda (ha)                                                                30 
Vodní plochy (ha)                                                               6 
Zastavěné plochy (ha)                                                       6 
Ostatní plochy (ha)                                                          29 

Stav k 31.12. 2009

Organizace působící na území obce :
Základní údaje

MS Meziříčí - IČO:70676887
Datum vzniku:1993 - po rozdělení honitby tří obcí - Dražic, Drhovic a Meziříčí
Současná honitba zahrnuje katastry obcí Drhovice a Meziříčí
vlastníkem honitby je Honební společenství Meziříčí
Výměra honitby je 770 ha, z toho vodní plochy 7,50 ha
Počet členů: 19  

SDH Drhovice - IČO:65018087
Základní údaje

 Datum vzniku: 1897
počet členů: 91 + 14 dětí
Pravidelně se zúčastňují soutěží a memoriálů.
Děti jsou zapojeny do hry Plamen

Tisk článku