Úřední deska
Veřejná vyhláška Pospíšil
Konání zastupitelstva JčK
Veřejná vyhláška Pretlová
OZV č. 2/2020 - NÁVRH

O místním poplatku ze psů


OZV č. 1/2020 - Návrh

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Stanovení sazby vodného na r. 2020
Návrh rozpočtu 2020
Veřejná vyhláška Polínek
Veřejná vyhláška Fojtl
Veřejná vyhláška - zahájení společného územního a stavebního řízení
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška-Ministerstvo zemědělství
Oznámení záměru zřízení věcného břemene
Oznámení záměru prodeje
Návrh rozpočtu na r. 2019
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Provozování vodovodu
Úřední deska - archiv změn