ÚŘEDNÍ DESKA
Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - kanalizace a ČOV Jistebnice


Investiční akce Vodovod Drhovice

Vážení spoluobčané,
v přílohách tohoto článku jsou informace připravované investiční akce Vodovod Drhovice včetně vodovodních přípojek (příloha č.2).
Projekt předpokládá zbudování přípojky ke každé nemovitosti zakončenou vodoměrnou šachtou.
V situačním výkresu jsou navrženy trasy jednotlivých vodovodních řádů (příloha č.3).
Pro vybudování přípojek k Vašim nemovitostem Vás žádáme o sdělení předpokládaného napojení Vaší nemovitosti.
Nemovitost bude napojena odbočením z vodovodního řádu dle situačního plánku (příloha č.1).
V případě jakýchkoliv dotazů Vám budeme k dispozici ve dnech 23. a 25. května od 8:00 hod. do 17:00 hod. v budově OÚ.


ÚŘEDNÍ DESKA - archiv změn