ÚŘEDNÍ DESKA

Investiční akce Vodovod Drhovice

Vážení spoluobčané,
v přílohách tohoto článku jsou informace připravované investiční akce Vodovod Drhovice včetně vodovodních přípojek (příloha č.2).
Projekt předpokládá zbudování přípojky ke každé nemovitosti zakončenou vodoměrnou šachtou.
V situačním výkresu jsou navrženy trasy jednotlivých vodovodních řádů (příloha č.3).
Pro vybudování přípojek k Vašim nemovitostem Vás žádáme o sdělení předpokládaného napojení Vaší nemovitosti.
Nemovitost bude napojena odbočením z vodovodního řádu dle situačního plánku (příloha č.1).
V případě jakýchkoliv dotazů Vám budeme k dispozici ve dnech 23. a 25. května od 8:00 hod. do 17:00 hod. v budově OÚ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.1.pdf 276.5 Kb
priloha-c.2.pdf 111.7 Kb
priloha-c.3.pdf 388.7 Kb