SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Začátky sboru, 20 a 30 léta

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 2. května 1897. Zejména v počátcích byla finanční i materiální situace značně tíživá. V době založení měl sbor 15 členů a asi 10-15 přispívajících, kteří byli i z okolních obcí. Sbor byl vděčný za každý příspěvek. Zprvu měli hasiči jen plátěné stejnokroje. Nové byly pořízené až v roce 1907. V roce 1900 si sbor zakoupil za 610 zlatých první ruční stříkačku /pro srovnání: měs.mzda zedníka byla 25 zlatých /a kterou sbor splácel několik let. Sloužila až do r. 1954. Dle záznamů z té doby hasiči zasahovali u 23 požárů v okolí. Za zásah u požáru sbor dostával od zemského výboru 10 korun, Od Občanské záložny také 10 korun. V letech první světové války 1914-1918 byla činnost sboru minimální. Muži byli na frontě a v obci zůstali pouze 2-3 hasiči. Činnost byla obnovena až v roce 1919. 20.6. 1917 byl v Drhovicích největší požár, který vznikl ve stodole statkáře p. Havlíka, a při kterém shořelo i dalších pět domovních čísel a hasičské skladiště. Příčina požáru nebyla nikdy zjištěna. Z této doby byly zaznamenány ještě další požáry a to v č.p.22, kde vyhořela stodola, v č.p.31 a č.p.2, kde také shořely stodoly. Požáry byly zřejmě založeny úmyslně.Od r.1926 také začínají první okrskové soutěže, ve kterých se soutěžilo v sekyrkových a žebříkových cvičení.V roce 1927 má sbor 16 členů a 3 její členové ve třicátých letech 20. století navštěvovali samaritánské kurzy.

Protektorát

Také v letech druhé světové války byla činnost sboru omezena. Počet členů byl nařízen na 19. Od r.1942 se pořádaly pro velitele a 3 členy sboru kurzy pro dobu válečnou. Hasiči se museli zúčastňovat manifestací pro Říši a jiných akcí nařízených protektorátním režimem. Majetek sboru byl nařízením z okresu převeden do vlastnictví obce.

50 a 60 léta

V roce 1947 koupil sbor za přispění MNV hadice a v r. 1954 obdrželi hasiči od požárního sboru v Táboře stříkačku zn.Mára. Bylo doplněno i vybavení ke stříkačce a cvičné obleky. V letech 1954 - 55 byl proveden nábor mladých členů a počet hasičů stoupl na 31.Od tohoto roku se sbor pravidelně každý rok účastní soutěže požárních družstev. V roce 1948 byla vybudována protipožární nádrž (nádržka), jejíž oprava proběhla v roce 1968. Z čističky osiva byla adaptována hasičská zbrojnice a její rekonstrukce proběhla v letech 1958 - 1959. V roce 1961 byl postaven sušák hadic. V roce 1966 sbor obdržel starší stříkačku DS 16, která byla po 11- ti letech užívání přestavěna na DS 12 a je ve sboru dodnes.V roce 1963 vznikl požár ve státním statku. Místní sbor provedl úspěšný zásah, takže nedošlo k větším škodám.

70, 80 a 90 léta

V roce 1979 získal sbor starší vozidlo GAZ 69, které sloužilo až do r.1992.V roce 1994 byla obecním úřadem zakoupeno vozidlo Avie A 30, kterou používá SHD dodnes.Od roku 1984 působí ve sboru i ženy a nyní představují třetinu členské základny.V 80. letech se členové sboru podíleli na přestavbě místního hostince a při opravě drůbežárny na hasičskou klubovnu, která je v současné době v majetku obce.Velkou tradici má v obci divadelnictví. Hrálo se po všechna léta od r.1935.Zde je nutné připomenout velkou aktivitu p. Martínka, který režíroval divadlo po mnoho let.

Současnost

Sbor má vliv i na kulturní dění v obci. Pořádá dětský karneval, hasičský ples, pálení čarodějnic a dětský den.V r.2010 bylo založeno nynější družstvo mladých hasičů.Drhovičtí hasiči mají velkou podporu od obecního úřadu a obyvatel obce.