MYSLIVECKÝ SPOLEK

MYSLIVECKÝ SPOLEK

 MYSLIVECKÝ SPOLEK   

Myslivecký spolek Meziříčí vznikl v roce 1993 rozdělením původního sdružení MS Dražice na MS Raště Dražice a Myslivecké sdružení Meziříčí. Spolek má v současnosti 18 členů (14 mužů a 4 ženy), z toho 6 členů je z obce Meziříčí a 12 z obce Drhovice. Spolek hospodaří na 770 ha honební plochy na katastru obcí Drhovice a Meziříčí. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Meziříčí, které ji pronajímá spolku. Celoroční práce našich členů začíná již na jaře brigádami, ať již je to sběr kamene na polích, výsadba stromků, zakládání a obhospodařování zvěřních políček, budování nových mysliveckých zařízení, která slouží k přikrmování či lovu zvěře. V letním období probíhá sušení sena, kosení letniny, navážení obilí a obilného odpadu na zimní přikrmování zvěře. Pravidelně pořádáme kontrolní střelby před hlavní loveckou sezónou, která začíná na podzim. Zima je obdobím věnované přikrmováním a péčí o zvěř.

Myslivost je celoroční práce pro zvěř, přírodu a krajinu. Úkolem Mysliveckého spolku je péči o zvěř a přírodu vykonávat za dodržování chovatelský zásad a mysliveckých tradic s láskou a úctou k přírodě.

Mezi významnou lovnou zvěř v naší honitbě patří zvěř srnčí, černá a z drobné zvěře bažant obecný, kachna divoká či zajíc polní, v menší míře se vyskytuje koroptev. Na vzestupu je zvěř dančí. Ze zvěře dravé a škodící myslivosti se vyskytuje liška obecná, jezevec lesní, kuna. Z pernatých predátorů výr velký, jestřáb lesní, káně, krkavec.

Kontakty na vedení spolku:

předseda:    Pavel Adam         T: 721 507 780

hospodář:   Jaroslav Fara        T: 603 326 985

jednatelka: Jana Svačinová     T: 737 061 585