Obec Drhovice

O obci
Tisk článku

Základní údaje

Základní údaje o obci

Obec: DRHOVICE
Kraj: JIHOČESKÝ, okres: TÁBOR, nadmořská výška : 476 m.n.m., první písemná zmínka z roku 1219
Obec s rozšířenou působností: TÁBOR
V obci je evidováno 87 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 391 31. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 200 obyvatel, z toho je 83 mužů nad 15 let, 19 chlapců do 15 let, 88 žen nad 15 let, 10 dívek do 15 let. (údaje z portálu MVCR ) Stav k 10. prosinci 2010

Celková výměra 426 hektarů

Vybrané statistické údaje za obec:

Údaj
Kód obce
563 307
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha)       426 
Orná půda (ha)                                                               316 
Zahrady (ha)                                                                        6 
Trvalé trávní porosty (ha)                                                 32 
Zemědělská půda (ha)                                                 354 
Lesní půda (ha)                                                                30 
Vodní plochy (ha)                                                                6 
Zastavěné plochy (ha)                                                       6 
Ostatní plochy (ha)                                                           29 

Stav k 31.12. 2009

Organizace působící na území obce :
Základní údaje

MS Meziříčí - IČO:70676887
Datum vzniku:1993 - po rozdělení honitby tří obcí - Dražic, Drhovic a Meziříčí
Současná honitba zahrnuje katastry obcí Drhovice a Meziříčí
vlastníkem honitby je Honební společenství Meziříčí
Výměra honitby je 770 ha, z toho vodní plochy 7,50 ha
Počet členů: 19  

SDH Drhovice - IČO:65018087
Základní údaje

 Datum vzniku: 1897
počet členů: 91 + 14 dětí
Pravidelně se zúčastňují soutěží a memoriálů.
Děti jsou zapojeny do hry Plamen

Tisk článku
Tisk článku

Nabídka pronájmu skladovacích a výrobních prostor

Obec Drhovice nabízí k pronájmu skladovací a výrobní prostory v areálu bývalých kasáren. Pro bližší informace kontaktujte správce nemovitostí pana Miloslava Pejšu na tel:728731038.

Tisk článku

Dnes je: 21.10.2017

Svátek slaví: Brigita

Aktuality

Projednání návrhu ÚP Drhovice
více
Upozornění na ořez nebo odstranění dřevin
více
Setkání s Babouky
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 5
více
Prodej palivového dřeva
více
Přistavení kontejneru na směsný komunální odpad
více
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
více
Návrh územního plánu Drhovice
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Veřejná vyhláška-lesy
více
Oznámení záměru prodeje
více
Termíny svozu separovaného odpadu v r. 2018
více
Zimní svoz TDO 2017 - 2018.
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Počet a sídlo volebního okrsku pro volby do PČR.
více
Zapisovatel voleb do PČR.
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 4
více
Minimální počet členů okrskové volební komise - volby do PČR
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Informace dle zákona 106/1999 Sb
více
Informace dle zákona 106/1999Sb
více
Mikroregion Táborsko Závěrečný účet 2016
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 3
více
Rozpočtové opatřeníč.6
více
Závěrečný účet Obce Drhovice za rok 2016
více
Mikroregion Táborsko Rozpočtové opatření 2
více
Informace dle zákona 106 / 1999 Sb.
více
Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb..
více
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999Sb.
více
Vyvěšení záměru na prodej pozemku
více
Letní svoz TDO 2017
více
Mikroregion Táborsko Rozpočet 2017 Rozpočtové opatření 1
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (65%)
65%
Ne
odpověď Ne (35%)
35%