AKTUÁLNĚ

Aktuality

Letní svoz domovního odpadu
více
Pozvánka - Čarodějnice
více
Svoz železného odpadu a elektro zařízení
více
Přistavení kontejnerů jaro 2024
více
Pozvánka
Pozvánka na přednášku o historii naší obce a okolí - 2. část 27. dubna 2024 od 19:00 hod.
více
Informace o nakládání s odpadem obce Drhovice za rok 2023
více
Provoz pošty Partner Dražice
více
Plánované akce na rok 2024
více
ZD Opařany - prodej vepřového masa
více
Svoz separovaného odpadu 2024
více
Místní poplatky na rok 2024
více
Plamen mladší Slapy 2023
více
Plamen krajské kolo Prachatice 2023
více
Okresní soutěž Tábor 2023
více
Plamen 2023 - okresní kolo
více
Okrsková soutěž Radkov 2023
více
Investiční akce Vodovod Drhovice
Vážení spoluobčané, v přílohách tohoto článku jsou informace připravované investiční akce Vodovod Drhovice včetně vodovodních přípojek (příloha č.2). Projekt předpokládá zbudování přípojky ke každé nemovitosti zakončenou vodoměrnou šachtou. V situačním výkresu jsou navrženy trasy jednotlivých vodovodních řádů (příloha č.3). Pro vybudování přípojek k Vašim nemovitostem Vás žádáme o sdělení předpokládaného napojení Vaší nemovitosti. Nemovitost bude napojena odbočením z vodovodního řádu dle situačního plánku (příloha č.1). V případě jakýchkoliv dotazů Vám budeme k dispozici ve dnech 23. a 25. května od 8:00 hod. do 17:00 hod. v budově OÚ.
více
Preventivní informace Policie ČR
více
Komunitní dům pro seniory Dražice
více
Kanalizační řád
více
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Letecké snímky obce rok 2020
více
Obchvat Drhovice - návrh řešení
více
Informace dle zákona 106/1999 Sb
více
Informace dle zákona 106/1999Sb
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.